Rejestrator Temperatury GENEZA KRT-109 MMC BT

  • Rejestrator Temperatury GENEZA KRT-109 MMC BT
Rejestrator Temperatury GENEZA KRT-109 MMC BT
opis

Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury w szafie chłodniczej. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację w nawet w dwóch niezależnych punktach pomiarowych. Miernik jest dedykowany do monitoringu warunków przechowywania leków i realizacji procedur jakościowych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 r. (Dz. Ustaw 2015 poz.381). Przyrząd spełnia też wymagania monitoringu temperatury w lodówce i zamrażarce medycznej do krwi i osocza. W trybie “AUTO” istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej i drukowania ich za pomocą wbudowanej w lodówkę, miniaturowej drukarki.

Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera poprzez transmisję danych przez interfejs RS-485 lub WI-FI na oddalony komputer.

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT jest przeznaczony do

pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych a także podczas transportu materiałów wrażliwych. Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej.

Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również

rozpoczęcie/zakończenie rejestracji przy pomocy jednego klawisza klawiatury. Również Menu wydruku jest wywoływane przez przyciśnięcie jednego klawisza.

Dane techniczne.

Wejście: jeden lub dwa czujniki temperatury Pt-100 zgodne z normą PN-EN 60751 + A2:1997

Sposób podłączenia głowic pomiarowych: linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)

Zakres pomiaru i rejestracji temperatury: -90°C do +200°C.

Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: 0,02oC

Interwał czasowy rejestracji temperatury: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)

Sposób wydruku wyników pomiarowych na drukarce: tabelaryczny lub w formie wykresu

Sposób podłączenia drukarki: opcjonalnie wbudowana do szafy chłodniczej lub mroźniczej

Komunikacja z komputerem: RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 100 metrów)

USB - kabel transmisji danych podłączany do gniazda USB (PC, laptop, tablet z Windows)

opcjonalnie poprzez router Wi-Fi (możliwość podłączenia do 128 mierników)

obsługa pamięci SD o maksymalnej pojemności 2 GB

Odczyt wyników pomiaru temperatury: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków

Odczyt statusu urządzenia: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków

Przełączanie kanałów pomiarowych:

1. automatyczne

2. ręczne za pomocą klawiatury

Sposób rejestracji wyników pomiarowych(programowalny przez użytkownika):

1. pamięć wewnętrzna, nieulotna (do 25 000 zapisów w każdym kanale pomiarowym)

2. drukarka miniaturowa podłączona bezpośrednio do KRT-109 MMC BT

3. On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC

Zasilanie: 9 V, 3,6 A dc lub 230 V AC poprzez adapter

Obudowa: plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie

Odporność klimatyczna: zgodnie z IP 54

Wymiary obudowy: D180 x W 130 x G 60 mm

dodaj do wyceny