Schładzarki odpadów medycznych

Filter
0c 0c
litrów litrów

Jako że nasza firma swój asortyment kieruje głównie do aptek, laboratoriów, szpitali, stacji krwiodawstwa i innych tego typu placówek, nie mogło w nim zabraknąć urządzeń, jakimi są schładzarki odpadów medycznych. Pozwalają one na bezpieczne i zgodne z przepisami przechowanie wszelkiego rodzaju resztek, które mogły powstać podczas zabiegów. Ponieważ wyrzucanie i segregacja, a także sposób utylizacji takich pozostałości są dokładnie określone w przepisach, konieczne jest bezpieczne przechowanie wszystkich resztek. Musi to zostać zrobione w taki sposób, aby żadne wirusy, bakterie czy inne szkodliwe substancje nie przedostały na zewnątrz i nie wyrządziły szkody ludziom lub środowisku.

Na pomoc przychodzą nasze schładzarki do odpadów medycznych. Dzięki nim, możliwe będzie przestrzeganie prawa i dbanie o siebie, pacjentów i środowisko w sposób zgodny w obowiązującymi normami. W zależności od potrzeb, oferujemy różne rozmiary naszych maszyn - jesteśmy pewni, że każda instytucja znajdzie wariant dla siebie!

zaufali nam
 • Diagnostyka
 • LOTOS Petrobaltic S.A.
 • Johnson&Johnson Poland
 • Coca-Cola
 • Siemens Healthcare
 • Instytut Matki i Dziecka
 • Polfa Warszawa
 • Bioton
 • Novo Nordisk Pharma
 • Silliker
 • Novum
 • Novartis
 • Centrum Zdrowia Dziecka
 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska
 • RCKiK Kielce
 • Instytut Kardiologii IKARD
 • Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wrocławski Park Technologiczny
 • Politechnika Poznańska
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Instytut Immunologii I Terapii Doświadczalnej
 • Uniwersytet Jagielloński
 • RCKiK w Warszawie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • UP w Lublinie
 • Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
 • Wojskowy Instytut Medyczny
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • SGGW
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Centrum Onkologii-Instytut
 • Nobipharm
 • Inspektorat Weterynarii
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
 • SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii