Rejestratory temperatury

Filter
0c 0c

Przygotowaliśmy urządzenia oraz systemy pomiarowe, przeznaczone dla placówek medycznych. Dzięki nim, możliwe jest kontrolowanie warunków panujących w specjalistycznych zamrażarkach niskotemperaturowych czy chłodziarkach, w których przechowywane są materiały takie jak m.in. krew, osocze czy rozmaite leki.

Profesjonalne rejestratory temperatury, dostępne w naszym asortymencie, umożliwiają dokonywanie precyzyjnych pomiarów warunków panujących w szafach chłodniczych oraz w zamrażarkach medycznych, a także innych urządzeniach, w celu zachowania bezpieczeństwa materiałów w nich przechowywanych.

Urządzenia pomiarowe wyposażone zostały w system, pozwalający nie tylko na kontrolowanie temperatury, ale także zapisywanie oraz drukowanie wyników. W naszej ofercie dostępne są także rejestratory z monitoringiem GSM. Dzięki nim, możliwe jest dokonanie analizy parametrów z wybranego okresu oraz ich wizualizacja w formie wykresu, m.in. na ekranie smartfona, wchodzącego w skład systemu pomiarowego.

zaufali nam
 • Diagnostyka
 • LOTOS Petrobaltic S.A.
 • Johnson&Johnson Poland
 • Coca-Cola
 • Siemens Healthcare
 • Instytut Matki i Dziecka
 • Polfa Warszawa
 • Bioton
 • Novo Nordisk Pharma
 • Silliker
 • Novum
 • Novartis
 • Centrum Zdrowia Dziecka
 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska
 • RCKiK Kielce
 • Instytut Kardiologii IKARD
 • Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wrocławski Park Technologiczny
 • Politechnika Poznańska
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Instytut Immunologii I Terapii Doświadczalnej
 • Uniwersytet Jagielloński
 • RCKiK w Warszawie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • UP w Lublinie
 • Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
 • Wojskowy Instytut Medyczny
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • SGGW
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Centrum Onkologii-Instytut
 • Nobipharm
 • Inspektorat Weterynarii
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
 • SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii