Clients

Polish partners
Diagnostyka
Diagnostyka
LOTOS Petrobaltic S.A.
LOTOS Petrobaltic S.A.
Johnson&Johnson Poland
Johnson&Johnson Poland
Coca-Cola
Coca-Cola
Siemens Healthcare
Siemens Healthcare
Instytut Matki i Dziecka
Instytut Matki i Dziecka
Polfa Warszawa
Polfa Warszawa
Bioton
Bioton
Novo Nordisk Pharma
Novo Nordisk Pharma
Silliker
Silliker
Novum
Novum
Novartis
Novartis
Centrum Zdrowia Dziecka
Centrum Zdrowia Dziecka
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska
RCKiK Kielce
RCKiK Kielce
Instytut Kardiologii IKARD
Instytut Kardiologii IKARD
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Gdański Uniwersytet Medyczny
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wrocławski Park Technologiczny
Wrocławski Park Technologiczny
Politechnika Poznańska
Politechnika Poznańska
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Instytut Immunologii I Terapii Doświadczalnej
Instytut Immunologii I Terapii Doświadczalnej
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
RCKiK w Warszawie
RCKiK w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
UP w Lublinie
UP w Lublinie
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
Wojskowy Instytut Medyczny
Wojskowy Instytut Medyczny
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
SGGW
SGGW
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Centrum Onkologii-Instytut
Centrum Onkologii-Instytut
Nobipharm
Nobipharm
Inspektorat Weterynarii
Inspektorat Weterynarii
Śląski Uniwersytet Medyczny
Śląski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Gdański
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
 Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
our clients
 • Diagnostyka
 • LOTOS Petrobaltic S.A.
 • Johnson&Johnson Poland
 • Coca-Cola
 • Siemens Healthcare
 • Instytut Matki i Dziecka
 • Polfa Warszawa
 • Bioton
 • Novo Nordisk Pharma
 • Silliker
 • Novum
 • Novartis
 • Centrum Zdrowia Dziecka
 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska
 • RCKiK Kielce
 • Instytut Kardiologii IKARD
 • Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wrocławski Park Technologiczny
 • Politechnika Poznańska
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Instytut Immunologii I Terapii Doświadczalnej
 • Uniwersytet Jagielloński
 • RCKiK w Warszawie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • UP w Lublinie
 • Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
 • Wojskowy Instytut Medyczny
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • SGGW
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Centrum Onkologii-Instytut
 • Nobipharm
 • Inspektorat Weterynarii
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
 • SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii